RESET MẬT KHẨU HIKVISION BẰNG XML

Hikvision Anh Nguyet Cuong Vuong Removebg Preview (1)

1. Xuất file XML (chọn Export file)

Dùng phần mềm Sadp Tool

RESET MẬT KHẨU HIKVISION BẰNG XML 1

2. Lưu file và gửi cho Ánh Nguyệt Cường (anhnguyetcuong@gmail.com or zalo 0915878525)

RESET MẬT KHẨU HIKVISION BẰNG XML 2

3. Ánh Nguyệt Cường sẽ gửi lại 1 file, người dùng nhập file do Anh Nguyệt Cường  gửi về( Chọn Import file ). Sau khi nhập file, người dùng có thể đặt mật khẩu mới cho thiết bị :

RESET MẬT KHẨU HIKVISION BẰNG XML 3

Mua hàng giá gốc, Giao hàng toàn quốc tại đây:

RESET MẬT KHẨU HIKVISION BẰNG XML 4

Trả lời