Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect

Da Nang Camera 2

Chào các bạn, hôm nay Ánh Nguyệt Cường sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect như sau :

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 1

 

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 2

 

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 3

 

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 4

 

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 5

 

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 6

Hướng dẫn cài đặt thẻ nhớ trên camera wifi Hikvision dùng phần mềm Hik-Connect 7

 

Ánh Nguyệt Cường – Chúc các bạn thành công !

Trả lời