CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT

Huong Dan Su Dung Ung Dung Hik Connect
1.Tự xóa bằng giao diện trực tiếp của đầu ghi hình
2.Tự xóa bằng ứng dụng Hik-Connect
3.Xóa bằng cách chụp ảnh seri thiết bị và gửi về Ánh Nguyệt Cường
CÁCH 1: TỰ XÓA BẰNG GIAO DIỆN TRỰC TIẾP 

Hiện tại đã có phiên bản firmware mới cho Turbo DVR 4.0 cho phép người sử dụng tự xóa thiết bị khỏi tài khoản Hik-Connect, thực hiện trên màn hình trực tiếp.

– Nhanh chóng , thuận tiện
– Không mất thời gian chờ đợi
Vào Menu – Configuration – Network

CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT 1
CÁCH 2: TỰ XÓA BẰNG PHẦN MỀM HIK-CONNECT
Yêu cầu bắt buộc :
•Đầu ghi hình / camera IP phải kết nối đến cùng 1 mạng LAN mà điện thoại cài phần mềm HikConnect đang kết nối
•Phải có kết nối mạng thì mới kết nối được đến server
CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT 2
CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT 3
CÁCH 3: XÓA BẰNG CÁCH CHỤP ẢNH SERI GỬI  VỀ ÁNH NGUYỆT CƯỜNG HỖ TRỢ
Yêu cầu Ánh Nguyệt Cường hỗ trợ xóa thiết bị khỏi tài khoản HikConnect
Với DVR/NVR:
CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT 4
Với camera IP:
CÁC HÌNH THỨC XÓA THIẾT BỊ KHỎI TÀI KHOẢN HIK-CONNECT 5

>> Email hỗ trợ kỹ thuật xóa thiết bị khỏi tài khoản Hik-connect: 
anhnguyetcuong@gmail.com

Trả lời