Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect

Bước 1. Mở phần mềm Hik-connect trên điện thoại bạn đã cài lên.

Đăng nhập tài khoản chính quản lý camera vào phần mềm như hình:

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 1Chia sẻ camera Hikvision

1.Điền Tên tài khoản và Mật Khẩu tài khoản  => 2.  Đăng nhập.

Bước 2. Đăng nhập đúng sẽ hiển thị như sau:

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 2                    Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 3

 

Bạn ấn chọn Thêm ở bên dưới => Chọn Quản lý cài đặt chia sẻ.

Tiếp theo ta làm như sau:

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 4                  Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 5

                    

Bạn ấn vào dấu (+) có trên màn hình. Tiếp đó tại mục Thêm người nhận điền tài khoản muốn chia sẻ camera Hikvision sang. Xong ấn Tiếp theo.

Bước 3.Giao diện hiện ra danh sách camera.

Ấn tích chọn thiết bị cần chia sẻ  rồi ấn Tiếp theo như hình dưới.

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 6                Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 7

 

Chọn vào dòng tên camera như hình trên.

Xong chọn quyền cho tài khoản chia sẻ rồi Save lại như hình dưới:
Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 8

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 9

Cuối cùng ấn Chia sẻ thiết bị

Bước 4. Kiểm tra đã chia sẻ camera Hikvision đó hay chưa?

Chúng ta đăng nhập vào tài khoản cần share để kiểm tra.

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 10                    Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 11

Đăng nhập vào tài khoản cần chia sẻ camera Hikvision nếu hiện ra dòng “1 đang chia sẻ các video mới cho bạn” là bạn đã share tài khoản thành công.

Bạn ấn chọn Xem bây giờ

Bước 5. Sau khi ấn Xem bây giờ Bạn chọn Chấp nhận

Giao diện sẽ hiện ra thiết bị đã share từ tài khoản chính.

Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 12            Hướng Dẫn Cách Chia Sẻ Camera Hikvision trên Hik-Connect 13

Bạn ấn Chấp nhận 

Cuối cùng tích vào dòng Thiết bị của tôi để xem camera đã chia sẻ.

Trả lời