Giải pháp tổng thể toàn bộ nhà máy Hikvision

Giải pháp tổng thể toàn bộ nhà máy Hikvision

Giải pháp tổng thể toàn bộ nhà máy Hikvision 1

 1. Tổng quan
  • Các giá trị cốt lõi
  • Chúng tôi đem lại những gì?
  • Giải pháp tổng thể toàn bộ nhà máy Hikvision 2
 2. Giới thiệu giải pháp
  • Lối vào & ra
  • Xưỏng
  • Nhà kho
  • Vành đai & khu vực ngoài
  • Phòng điều hành
  • Giải pháp tổng thể toàn bộ nhà máy Hikvision 3
 3. Tổng kết
  • Tăng hiệu quả truy cập và chấm công
  • Mạng sống và tài khoản được bảo vệ tốt
  • Số hóa vận hành và quản lý

Giải pháp tổng thể toàn bộ nhà máy Hikvision 4

Sau đây là tài liệu giải pháp: