Giải pháp chia sẻ bài giảng trực tuyến của Hikvision

Giải pháp chia sẻ bài giảng trực tuyến của Hikvision

Hiện tại, nhu cầu  học và họp trực tuyến  đối với doanh nghiệp và nhà trường ngày càng nhiều. Giải pháp với những tiện ích sau:

  • Chuyên nghiệp, nhanh chóng và thuận tiện.
  • 3 chế độ xem trên 1 camera
  • Công nghệ AI cho phép chia sẻ mô hình giảng dạy cho học sinh, sinh viên từ xa
  • Không bị phụ thuộc vào vị trí địa lý
  • Gán thiết bị nhanh chóng và thuận tiện

Sau đây, Ánh Nguyêt Cường giới thiệu Giải pháp chia sẻ bài giảng trực tuyến